Monday, June 15, 2009

Sifat Dan Sikap Penghalang Kejayaan Seorang Muslim

Perkara kedua:
Meninggalkan Solat Berjemaah

Rasulullah SAW bersabda :
"Sesungguhnya orang yang meninggalkan solat berjemaah itu terkutuk dalam Kitab Taurat,Injil,Zabur serta dalam Al-Quran.Dan orang yang meninggalkan solat berjemaah itu, jika berjalan dimuka bumi, bumi akan mengutuknya,orang yang meninggalkan solat berjemaah akan dimurkai Allah,dimurkai Malaikat serta segala makhluk Allah yang berjiwa. Serta dimurkai pula oleh Malaikat yang berada diantara langit dan bumi serta oleh semua ikan-ikan yang berada di lautan."

Selain daripada itu, telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahawasanya telah datang seorang lelaki yang buta matanya, bernama Abdullah bin Maktum kepada Rasulullah. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah :
Sungguh aku tidak ada yang membimbing untuk datang ke Masjid, maka ia memohon keringanan kepada Nabi agar diperbolehkan untuk solat di rumah. Kemudian Nabi memberi keringanan akan tetapi ketika ia telah berpaling dari baginda, kemudian Nabi memanggilnya serta bertanya: "Apakah engkau mendengar azan untuk Solat?" lalu orang itu menjawab : "Ya aku mendengar." kemudian baginda bersabda : " Jika demikian, datanglah untuk solat berjemaah."

Demikianlah keterangan hadith tersebut,betapa pentingnya Solat berjemaah, sampai seorang yang buta pun jika mendengar suara panggilan solat (azan), oleh Rasulullah diharuskan untuk mengerjakannya.

Dari keterangan tersebut, maka jelaslah betapa pentingnya solat berjemaah serta betapa murkanya Allah SWT terhadap orang-orang yang meninggalkan solat sehingga bagi mereka yang meninggalkan solat tidak akan luput dari ancaman dari Neraka Jahanam. Disamping itu bagi hambanya yang selalu melakukan solat berjemaah, maka Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda, jika dibandingkan dengan solat sendirian, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadith :
Bahawasanya mengerjakan solat berjemaah itu pahalanya berlipat ganda 27 kali dibandingkan dengan solat sendirian.

Demikian kiranya keutamaan solat berjemaah sehingga apa yang kita harapkan mendapat redha dari Allah SWT.

No comments:

Post a Comment

Tentang PLFSP